Message of the 35th Anniversary

Saygıdeğer Öğretim Elemanları ve Değerli Öğrencilerimiz,

Ankara Üniversitesi üniversiteler ve lisansüstü eğitim ve öğretim veren, bilimsel ve bilimsel teknolojilerle bilimsel düzeydedir sosyal bilimler alanında kurumsal kimlikleri ve ülkelere özgü akademik birimleriyle evrensel bir üniversitedir ve ülkemizin yüksek öğrenim göreli vizyoner bir akademik yapısına sahiptir. Bu bağlamda üniversitemiz , bilim üretiminin gelişmesinde, ülkemizin nitelikli ve uluslararasılaşması ve disiplinlerarası çalışmaların olduğu bilim dünyasında rekabet gücünü yaratılmasında öncelikli rol oynamak Enstitülere olağanüstü değer ve önem vermektedir. Ülkemizin araştırmacılara ihtiyacı var.

Şu anda 277 programda kayıtlı olan 5168 lisansüstü öğrenci sayısı ve 3267 doktora öğrencisi sayısı toplam 8435 Türk, 476 yüksek lisans programı kayıtlı 303 ve doktora programı kayıtlı 303 yabancı olmak üzere toplam 776 yabancı öğrenci bulunmaktadır.

GSoSS YALNIZCA Büyük Bir Tematik yapı Değil, Cardio ZAMANDA Doçent Yüksek Öğretim Konseyi Tarafından 13 Alanda ( filoloji, Güzel sanatlar, Law, İlahiyat Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler STI İdari Bilimler ) 5 tanesinden Oluşur ziyaretinde Farklı alanlar oluşturmaktadır Yönlendirme ziyaretinde Uzmanlık alanlarında Geniş Bir akademik birimdir.

Bu bağlamda GSoSS, eğitim kadrosunun kalitesi, lisansüstü programların zenginliği ve çeşitliliği, olağanüstü reçete ile yazma eserlerinin toplanması, kütüphaneler ve laboratuarlar, bu alanda çalışacak araştırmacılar için benzersiz bir bilimsel yapı aynı zamanda yedi araştırma merkezi ( Afrika Araştırmaları, Asya-Pasifik Araştırmaları, Avrasya , Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları, Kuzey Amerika Çalışmaları, Latin Amerika Çalışmaları ve Orta Doğu Çalışmaları) ile küresel ve bölgesel çalışmaların merkezidir ) Kurum içinde faaliyetteki.GSoSS, sosyal bilimlerin konuları başlıklarını oluşturan ve disiplinlerarası yapılara dönüşümü potansiyeline sahip birçok çoklu ortamda eğitim programları ve deneyimli akademik kadrosuyla, eğitim dönemiyle 35. yıldönümüne girmiştir.

2017-2018 öğretim yılıını kutluyoruz. 2017-2018 öğretim yılıını kutluyoruz.

GSoSS MÜDÜRLÜĞÜ